Organet gjenitale

Csm anatomie F 3569203393

Organet gjenitale të femrës

Taranka Dumarka qaarkood way muuqdaan. Kuwa kalena waxy ku jiraan Jirka gudahiisa. Wareega Dhiiga Caadada waxuu bilaabanayaa Maalinta Caadada kuwaad ilaa ay Caadada kale kuugu dhacdo.

Më tepër informacione
Csm Anatomie H 911d8d1e8f

Organet gjenitale të mashkullit

Pjesa e jashtme e organit gjenital mashkullor përbë het nga penisi dhe testikujt. Në brendësi gjinden kanalet e farës (spermatozoideve), fshikë za seminale dhe prostata.

Më tepër informacione

A keni pyetje

Në zyrën e specializuar për shëndetin seksual në rajonin tuaj persona të specializuar u përgjigjen pyetjeve tuaja me fshehtësi. Këta ju mbështetin që të gjeni një zgjidhje konkrete për situatën tuaj.

Më tepër informacione