Shtatzënia

16 Naturelles 2

Kontracepsioni pas lindjes dhe gjatë dhëniës së gjirit

Gjatë kohës pas lindjes (vagjinale ose me prerje cezariane) ovulimi bëhet tashmë para menstruacionit të parë. Rrjedhja e parë e gjakut mund të ndodhë tashmë 6 javë pas lindjes, edhe kur jepni gji. Atëherë një shtatzëni e re është e mundur edhe para menstruacionit të parë.

Më tepër informacione
22 Allaitement

Shtatzënia, lindja dhe dhënia e gjirit

Këtu gjeni informacione për shtatzëninë dhe kohën pas lindjes. Për shembull për çështje administrative, seksualitetin, lindjen, kontraceptimin dhe më shumë.

Më tepër informacione
20 Q admins

Shtatzënia, pyetje administrative

Informacione për aspektet juridike, financiare dhe shoqërore të një shtatzënie.

Më tepër informacione
21 Sexucontra

Shtatzënia, seksualiteti dhe kontracepsioni

Informacione për seksualitetin gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes si dhe për kontracepsionin.

Më tepër informacione
24 IG

Ndërprerja e shtatzënisë - Informacione dhe këshillimoret

Një shtatzëni e padëshiruar mund të shkaktojë një krizë. Parashtrohen pyetje themelore. Vetëm personat e prekur mund të vlerësojnë se çfarë do të thotë një shtatzëni në situatën e tyre.

Më tepër informacione

A keni pyetje

Në zyrën e specializuar për shëndetin seksual në rajonin tuaj persona të specializuar u përgjigjen pyetjeve tuaja me fshehtësi. Këta ju mbështetin që të gjeni një zgjidhje konkrete për situatën tuaj.

Më tepër informacione