Mentions légales

Fondation SANTÉ SEXUELLE SUISSE

Rue Saint-Pierre 2
1003 Lausanne
+41 21 661 22 33

info@sante-sexuelle.ch
www.sante-sexuelle.ch

Responsable de la publication :

Le Conseil de Fondation de SANTÉ SEXUELLE SUISSE

Contact

Hébergement :

Infomaniak Network SA
Rue Eugène Marziano 25
1227 Les Acacias (GE)
+41 22 820 35 40

Contact

A keni pyetje

Në zyrën e specializuar për shëndetin seksual në rajonin tuaj persona të specializuar u përgjigjen pyetjeve tuaja me fshehtësi. Këta ju mbështetin që të gjeni një zgjidhje konkrete për situatën tuaj.

Më tepër informacione