Home hero

Sex and Facts

Sexandfacts.ch ofron informacione aktuale dhe të mbështetura nga ekspertët, në shumë gjuhë, për temat e shëndetit seksual: Këshillim personal dhe konfidencial gjeni tek personi juaj i specializuar mjekësor ose në zyra të specializuara për shëndetin seksual.

Më tepër informacione.

Informations

Informacion

Informacione të mbështetura nga ekspertët për shëndetin seksual

Conseils 1

Këshillim

Këshillim tek zyrat e specializuara për shëndetin seksual.

Informohuni!

Këtu gjeni shumë informacione aktuale dhe të mbështetura nga ekspertët për organet gjenitale, metodat e kontraceptimit me dhe pa hormone, shtatzëninë dhe ndërprerjen e shtatzënisë, infeksionet seksualisht të transmetueshme (STI).

Shkarkoni informacione 

Informacione të hollësishme janë të disponueshme në 11 gjuhë direkt në faqen e internetit, por mund të shkarkohen edhe si skedë PDF.

A keni pyetje

Në zyrën e specializuar për shëndetin seksual në rajonin tuaj persona të specializuar u përgjigjen pyetjeve tuaja me fshehtësi. Këta ju mbështetin që të gjeni një zgjidhje konkrete për situatën tuaj.

Më tepër informacione